Foundation is onderdeel van

Aanvraagprocedure

U kunt een aanvraag doen door een omschrijving van het project via het formulier in te vullen of een e-mail te sturen naar Zorg van de Zaak Foundation. Wanneer wij uw aanvraag hebben ontvangen sturen wij u per e-mail een bevestiging. Wij bespreken uw aanvraag vervolgens tijdens de eerstvolgende bestuursvergadering. Het besluit geven wij nadien per e-mail aan u door.

Lees de toekenningscriteria!

Om uw aanvraag in behandeling te nemen moet u voldoen aan de toekenningscriteria. Lees deze door onder de tab ’toekenningscriteria’ op deze pagina. Ga hier vervolgens mee akkoord bij het invullen van het formulier.

  Toekenningscriteria

   De aanvraag komt in aanmerking als:

  • De aanvraag past bij (een van) de volgende thema’s: Vergroten van maatschappelijke participatie, vergroten van arbeidsparticipatie, verbeteren van gezondheidssystemen
  • Jongvolwassenen en/of volwassenen de doelgroep is van de aanvraag
  • De aanvraag gericht is op het ondersteunen van een groep mensen
  • De aanvraag gericht is op inclusie (en dus geen mensen uitsluit op basis van geloof, ras of etniciteit of seksuele oriëntatie)
  • De aanvraag wordt gedaan door een niet-commerciële stichting, een vereniging (NGO of maatschappelijke organisatie) of een maatschappelijk initiatief met een rechtspersoon
  • De gevraagde bijdrage van de foundation gericht is, en essentieel voor succes van het project
  • De gevraagde bijdrage eenmalig of meerjarig is, met een maximaal aantal van drie jaar
  • De gevraagde bijdrage financieel past binnen het kader van de foundation
  • Bij de aanvraag, naast de uitgebreide aanvraag, een beknopte samenvatting is bijgevoegd van het project

   De aanvraag komt niet in aanmerking als de aanvraag:

  • Ondersteuning voor het faciliteren de opbouw van gebouwen betreft
  • Individuele ondersteuning en of gezondheidsbehandelingen betreft
  • Mensen uitsluit op basis van geloof, ras of etniciteit of seksuele oriëntatie

  Mocht u vragen hebben over de aanvraagprocedure of andere zaken, dan kunt u ons een bericht sturen via info@zorgvandezaak.foundation