Aanvraagprocedure

U kunt een aanvraag doen door een omschrijving van het project via het formulier in te vullen of een e-mail te sturen naar Zorg van de Zaak Foundation. Wanneer wij uw aanvraag hebben ontvangen sturen wij u per e-mail een bevestiging. Wij bespreken uw aanvraag vervolgens tijdens de eerstvolgende bestuursvergadering. Het besluit geven wij nadien per e-mail aan u door.

Lees de toekenningscriteria!

Om uw aanvraag in behandeling te nemen moet u voldoen aan de toekenningscriteria. Lees deze door en ga hier vervolgens mee akkoord bij het invullen van het formulier.

Toekenningscriteria

 • ‍Is de steunvraag gericht op participatie in de maatschappij en/of zorg voor elkaar?
 • ‍Gaat het om een ondersteuningsaanvraag ten behoeve van een groep? Dus geen steunverlening aan individuele hulpbehoevenden.
 • ‍Draagt de steun bij aan verbetering van participatie in de maatschappij?
 • Is de steun essentieel voor het slagen van het (deel)project? Dus geen steunverlening waarbij er sprake zou kunnen zijn van ‘de druppel op de gloeiende plaat’ en ook geen steun bestemd voor algemene steunmiddelen van algemene steunfondsen.
 • ‍Is de te ondersteunen organisatie een rechtspersoon? Alleen projecten van niet-commerciële stichtingen of verenigingen (NGO’s) komen in aanmerking.
 • ‍Vindt het project plaats in het kader van onderstaande thema’s?(arbeids)participatie en/ofGezondheid en/of(veilige) werkomgevingIs er geen/weinig kans op reputatieschade? Eventueel due diligence-onderzoek op thema/bedrijf.

Bij de verdere beoordeling van de aanvraag spelen een aantal nadere overwegingen een belangrijke rol ten behoeve van uiteindelijke prioritering en toekenning, zoals:

 1. ‍Wat is de ernst of urgentie van de problematiek?
 2. ‍Hoe duurzaam is het project/kan de doelgroep na afloop op eigen kracht verder? (3 P’s: People, Planet en Profit).
 3. ‍Hoe doelmatig en doeltreffend is de voorgestelde aanpak?
 4. ‍Hoe efficiënt zijn bedrijfsvoering en organisatie van de doelorganisatie?
 5. ‍Kan het project zonder vervolgdonatie (tenzij meerjarige/gefaseerde projecten)?
 6. ‍Is er een goed opgezette projectplanning?
 7. ‍Zijn lokale situaties en processen goed te monitoren en zijn de resultaten goed meetbaar?
 8. ‍Komt de steun rechtstreeks ten goede aan de concrete groep hulpbehoevenden?
 9. ‍Geeft de aanvraag inzicht in de bureau-/overheadkosten en zijn deze acceptabel?
 10. ‍Maakt de Zorg van de Zaak Foundation het verschil? Met andere woorden is de Zorg van de Zaak Foundation een belangrijke donateur?
 11. ‍Foto en verslag voor op onze website en het intranet wordt verzonden aan info@zorgvandezaak.foundation.
 12. ‍Initiatieven van werkenemers van zorg van de zaak netwerk zoals sponsorlopen:
 • Per jaar steunen we maximaal zes initiatieven met in een maximaal bedrag van 2.000 Euro per initiatief.
 • Medewerker initieert de actie en doet zelf mee.
 • Shirt en/of logo van de zorg van de zaak foundation wordt gebruikt.

Mocht u vragen hebben over de aanvraagprocedure of andere zaken, dan kunt u ons een bericht sturen via info@zorgvandezaak.foundation