Foundation is onderdeel van

Actueel
‘De dood staat bij veel organisaties niet op de agenda’.
Nieuws
2 september 2021

‘De dood staat bij veel organisaties niet op de agenda’.

Een uitvaart is niet alleen een enorme emotionele belasting; het kan er ook toe leiden dat mensen een grote financiële schuld krijgen. Zorg van de Zaak Foundation wil zoveel mogelijk voorkomen dat mensen tussen wal en schip terecht komen. Daarom zijn we begonnen met het geven van financiële steun aan SamSam. SamSam Uitvaart coaching helpt mensen met een laag inkomen bij het regelen van een uitvaart. We spraken met de oprichter van deze organisatie, Ardy Moeijes. Ze toont zich onvermoeibaar in haar inzet en is een echte pleitbezorger: ‘De dood staat bij veel organisaties niet op de agenda’.

Ardy Moeijes nam in 2013 initiatief tot de oprichting van SamSam. Ze zag in de regio Rotterdam meer mensen in financiële problemen komen bij een uitvaart. ‘Vroeger kon je gewoon bellen. Een uitvaart ondernemer kwam langs en die haalde het lichaam op. Linksom of rechtsom kwam het dan wel goed; of via een gemeentelijke uitvaart of via de bijzondere bijstand. Ze constateert dat daar de afgelopen jaren veel verandering in is gekomen. Niet iedereen is in staat te sparen voor een uitvaartverzekering. Maar ook zijn de subsidiemogelijkheden flink afgebouwd. ‘Op het gebied van bijzondere bijstand zijn de regels alleen maar verder versoberd. Heb je veel stress en bijvoorbeeld een taal achterstand, dan krijg je die bijstand al nauwelijks georganiseerd.’

Moeijes is een echte netwerker. Als opbouwwerker zette ze zich jarenlang in voor kwetsbare mensen in wijken en buurten en kende ze de weg bij heel veel publieke en maatschappelijke organisaties. SamSam werd door deze organisaties opgericht, waaronder uitvaart ondernemers, een maatschappelijk werker, de ouderenbond en kerken in de regio Rijnmond.

‘Iedereen bij wie ik aanvankelijk aanklopte voor geld, dacht dat ik een slimme mevrouw was die klanten wilde verzamelen. De indruk leek te ontstaan dat SamSam een PR molen was en dat ik daardoor gemakkelijker commerciële activiteiten kon ontwikkelen’. Moeijes liet er geen gras over groeien. Ze besloot een baan te zoeken buiten de uitvaartbranche om iedere schijn van belangen verstrengeling te voorkomen. Ze werkt nu als taxi chauffeur en zet zich in om SamSam verder te ontwikkelen.

Na 7 jaar heeft SamSam zich ontwikkeld tot een volwaardige speler. In 2019 werden circa 90 uitvaarten begeleid door coaches. Daarnaast is de organisatie actief in belangenbehartiging en worden platform bijeenkomsten georganiseerd. Voor uitvaart ondernemers is een document gemaakt waarin alle informatie over schuldenopbouw op een rij wordt gezet.

Moeijes leeft van een minimum inkomen maar staat volledig achter de keuzes die ze heeft gemaakt. ‘Ik heb hier een enorme passie in. Toen ik 8 was stelde ik mezelf al voor dat ik als non in arme landen werkte om daar kinderen te helpen. Dit werk past bij mij. Mijn overgroot ouders leefden onder erbarmelijke omstandigheden. Ze hadden 13 kinderen, waarvan er 12 overleden. Ik begrijp dus eigenlijk wel waarom ik me zo gemotiveerd voel om dit werk te doen!

Hier lees je meer over SamSam Uitvaart coaching

De uitvaartcoaches van SamSam geven advies en helpen om schulden zoveel mogelijk te voorkomen. Ze helpen met het beantwoorden van de volgende vragen

  • Wat kan ik doen als er geen uitvaartverzekering is?
  • Mag ik zelf zaken rond de uitvaart regelen om kosten te besparen?
  • Waar kan ik financiële hulp krijgen?
  • Wat kan ik doen als de overledene schulden heeft?
  • Wat gebeurt er als er geen nabestaanden zijn die de uitvaart kunnen of willen regelen?

Ze kunnen ook een uitvaart uitvoeren, rouwkaarten versturen en offertes opvragen bij uitvaartondernemers.

 

Ardy Moeijes

Ardy Moeijes