Foundation is onderdeel van

Actueel
Drie professionals komen bestuur foundation versterken
Nieuws
27 juli 2020

Drie professionals komen bestuur foundation versterken

Zorg van de Zaak Foundation is erg blij dat drie professionals de afgelopen maand konden toetreden tot het bestuur. Frans Werter heeft als ontwikkelingssocioloog ruim 30 jaar ervaring in het begeleiden van projecten in Afrika, Azië en Zuid Amerika. Saskia Oversluizen werkt als psycholoog bij Skills en zorgt als lid van de ondernemingsraad voor een goede verbinding met Zorg van de Zaak. Suus Theuws is programmamanager bij Novadic-Kentron en gaat haar kennis van gezondheidszorg in Nederland en Tanzania inzetten voor de Foundation.

Frans Werter is zowel in Nederland als in het buitenland betrokken bij projecten waar veel verschillende stakeholders met elkaar samenwerken. In Utrecht werkt hij aan het ontwikkelen van een integrale omgevingsvisie voor de binnenstad. In Pakistan was hij intensief betrokken bij de versterking van locaal bestuur en participatie. ‘Een rode draad in mijn leven is om naast mensen te staan die het niet gemakkelijk in het leven hebben. Ik vind de autonomie van en respect voor mensen belangrijk. Iedereen moet zelfstandig over zijn eigen leven kunnen beschikken en op eigen wijze kunnen bijdragen. Daarbij is het altijd van belang met de ander rekening te houden. Ik draag graag bij aan het creëren van de randvoorwaarden waaronder mensen dat kunnen en met elkaar in dialoog  gaan.’

Saskia Oversluizen is al ruim 20 jaar actief als psycholoog en begeleider in alle werkgerelateerde thema’s, zoals re-integratie, ziekteverzuim en outplacement. Ze is ook meervoudig Nederlands kampioen hoogspringen en kan gebruik maken van een breed netwerk in de wereld van sport en re-integratie. Ze wil haar kennis op deze gebieden gebruiken om het werk van de Foundation verder uit te breiden. ‘Mijn opa was een vrijgevig man, hij inspireerde mij tot (zin)geven. Hij bracht mij de ervaring van het grote geschenk van het geven. Ik voel me rijk als ik geef. Ik ben dankbaar dat ik de middelen ervoor heb en het brengt me vreugde dat ik een verschil mag maken voor degene die het wenst te ontvangen.

Suus Theuws is bijna 25 jaar werkzaam als behandelaar en manager in de GGZ en heeft daarnaast altijd oog gehad voor mensen die niet volledig meekunnen in de vaart van de maatschappij. Ze richtte de stichting ‘Driving Nurses’ op, die zich richt op het verbeteren van de gezondheid van moeders en kinderen in Oost Afrika. Verder is ze voorzitter van ‘De 40 van Breda’: een hardloop evenement bedoeld om fondsen te werven voor een betere toekomst voor kinderen in Nederland en Afrika. Momenteel werkt zij samen met de overheid en lokale partners aan de verbetering van GGZ in Tanzania. ‘Het is mijn passie om mensen met een achterstand in de maatschappij liefdevol en effectief te ondersteunen, zodat ze komen tot hun potentieel.’

Drie bestuursleden kozen ervoor hun taken over te dragen. We zijn Gine Zwart,  Pauline Jansen en Leo van Veen zeer dankbaar voor hun professionele inzet en ondersteuning. Ze hebben met succes bijgedragen aan de opbouw van de foundation, de ontwikkeling van onze projecten en een goede verbinding met Zorg van de Zaak Netwerk.