Foundation is onderdeel van

Actueel
Leo van Veen neemt afscheid van het bestuur van Zorg van de Zaak Foundation
Nieuws
11 augustus 2020

Leo van Veen neemt afscheid van het bestuur van Zorg van de Zaak Foundation

Leo van Veen blikt terug op een mooie periode waarin veel is bereikt en er op dit moment nieuwe kansen verschijnen. ‘Zorg van de Zaak Netwerk heeft veel professionele kennis in huis en er zijn overal in de wereld mogelijkheden om die in te zetten.’

Leo kan het zich nog goed herinneren. Hij stapte ‘s avonds laat uit een zaaltje in Utrecht na een lange vergadering van de Foundation. Onderweg naar zijn auto  kwam de onvermijdelijke gedachte: ‘Wat doe ik hier nog zo laat op straat?’. Hij had die avond immers ook iets anders kunnen doen.  Leo realiseerde zich dat deelname aan het werk van de Foundation meer is dan een avondje vergaderen.

Er helemaal voor gaan

‘Het is natuurlijk een eer om  voor de Foundation te werken. . Toch ga je pas verschil maken als je dat ook echt wil. ‘ Het moet uit je eigen diepte komen.’ Die gedrevenheid heeft Leo ook altijd gemerkt in de samenwerking met partnerorganisaties. Een voorbeeld is de manier waarop Laurie IJzermans zich inzet voor de begeleiding van getraumatiseerde kinderen in Bolivia. Pauline Jansen en Leo ontmoetten haar in een restaurant  in Den Bosch. Ze hadden de projectplannen van Casa d’Alegria gelezen en de pogingen van deze organisatie om via crowdfunding een eerste start te maken hadden te weinig opgeleverd. Daarmee was de Foundation in beeld als hoofddonor. ‘Het enthousiasme van Laurie en de energie waarmee ze over haar werk vertelde maakten pas echt indruk’, zegt Leo. ‘Toen ze vervolgens beiden een kunstwerkje  kregen die was gemaakt door de kinderen,  is haar motivatie ook op ons  overgesprongen’.

‘In Gambia vergeten sommige mensen wat ze gisteren hebben beloofd’ 

Leo kijkt tevreden terug op een bestuursperiode waar hij veel avonden  en in het weekend in gesprek was met partnerorganisaties van de Foundation. Hij zette zich actief in voor de stichting ‘ Care for Natural’, die onder andere voedingsrijke gewassen verbouwt.  Met collega Ron Brandes  zorgde hij bovendien voor de verscheping van medische instrumenten van Nederland naar Gambia. Maar de echte basis was zijn samenwerking met  Claudette Krook, die in Gambia de drijvende kracht is achter het project. ‘Claudette zocht echt feedback op haar plannen.’ In het werk van Care for Natural wisselden succes en tegenslag elkaar in hoog tempo af de afgelopen twee jaar. De organisatie doet snel ervaring op en de motivatie van Claudette is enorm. ‘ Het is niet gemakkelijk de blik op de horizon te houden in Gambia ‘, zegt Leo. ‘Mensen zijn soms vergeten wat ze gisteren hebben beloofd’.

Expertise uitwisseling

Leo stelt vast dat pogingen om expertise uit te wisselen tussen Zorg van de Zaak Netwerk en partners van de Foundation tot nu toe te weinig hebben opgeleverd. ‘Natuurlijk is Zorg van de Zaak een commerciële onderneming. Je moet declarabel zijn. Toch weet ik dat er veel collega’s geïnteresseerd zullen zijn om de Foundation te helpen of een partner te adviseren.

We kennen in Nederland al zorgverlof. Misschien kan er samen met HR voor deze vorm van samenwerking een soortgelijke constructie worden bedacht  en kan een persoonlijk budget worden aangeboden als een personeelslid gemotiveerd is om de Foundation te helpen.’

Een nieuw bestuur

De nieuwe bestuursleden zijn hard aan het werk om het werk van Leo over te nemen. Saskia Oversluizen gaat de samenwerking met Casa d’Alegria ondersteunen. Suus Theuws doet dat voor Care for Natural en Frans Werter neemt het buurtproject Kanaleneiland in Utrecht van hem over.

We zijn Leo dankbaar voor zijn inzet!

Leo van Veen: 

 ‘In Gambia en Bolivia zijn het ondernemende Nederlanders die de kar trekken en die daarmee zowel hun eigen droom als die van de hulpbehoevende mensen verwezenlijken. Het is mooi om te zien dat er Nederlanders zijn die al hun organisatietalent gebruiken om sociale of maatschappelijke doelen te verwezenlijken. Wij hebben de neiging om “succes” te definiëren. Een project is pas succesvol als het is gerealiseerd binnen de geplande tijd en binnen de vooraf geraamde kosten, het behaalde resultaat of de behaalde winst. In de wereld van ontwikkelingssamenwerking is deze definitie te simpel. In mijn ogen zijn de projecten van de Foundation succesvol als wij erin geslaagd zijn om de zelfredzaamheid te verhogen, de kwaliteit van leven en gezondheid te verbeteren, armoede en honger te bestrijden en de relatie met andere mensen te respecteren en ons daarin oprecht te verdiepen. Het succes van de Foundation en van de projecten die wij ondersteunen is niet te meten en dat hoeft ook niet. Welzijn, geluk en gezondheid zijn niet in geld uit te drukken’.