Foundation is onderdeel van

Volgende bestuursvergadering: Januari 2022

Over de Foundation

Volgende bestuursvergadering: Januari 2022

Visie Zorg van de Zaak Foundation

Zorg van de Zaak Foundation helpt mensen om uit een afhankelijkheidssituatie te stappen en grip op hun leven te krijgen. Met haar kennis, ervaring en netwerk steunt de stichting projecten waardoor mensen zelf aan de slag kunnen en actief deelnemen aan de maatschappij. Deze projecten zijn heel divers: in locatie, omvang en inhoud. Hulp aan alleenstaande moeders in Nederland om te re-integreren op de arbeidsmarkt bijvoorbeeld. En begeleiding van getraumatiseerde kinderen in Bolivia en ondersteuning van een agrarisch bedrijf in Zuid-Afrika. Hiertoe werkt de stichting samen met organisaties die middenin de samenleving staan.

Zorg van de Zaak Foundation steunt organisaties in binnen- en buitenland. Dit doen we samen met lokale partners en aan de hand van voorbeeldprojecten. Projecten die zijn gericht op zelfstandigheid en duurzaamheid, zodat ze blijven bestaan. Ook als wij weg zijn.

We zetten ons actief in om de mensen en organisaties achter de projecten te leren kennen. Dit doen we vanuit een sterke overtuiging dat mensen verantwoording kunnen nemen en uiteindelijk zelf willen bijdragen aan de samenleving. Soms kiezen we voor risico’s en gaan we aan de slag met vernieuwende plannen waarvan het succes nog niet is bewezen. Projecten kunnen mislukken. Dat hoort bij ons werk en daar leren we van.

Jaarverslagen

Download jaarverslag 2020

Bestuur

Sinds Marius Touwen ons begin 2015 heeft aangesteld als bestuur, hebben wij met groot enthousiasme gewerkt aan de ontwikkeling van de strategie en het opzetten van de organisatie van de stichting. Wij zijn trots dat er in het eerste jaar drie projecten in Afrika en Azië zijn gestart die een positieve impact hebben op de lokale en omringende bevolking.
Bärbel Weiligmann
Voorzitter

“Ik wil mijn talenten inzetten om kansen te geven aan mensen die geen kansen hebben.”

30 jaar ervaring in ontwikkelingsprojecten bij onder andere GAIN en Hivos, waarvan vijf jaar in het buitenland.

Bärbel Weiligmann is twintig jaar actief in de ontwikkelingssamenwerking. Gedurende vijf jaar woonde zij in verschillende ontwikkelingslanden, waar zij werkzaam was als economisch adviseur voor landbouwprojecten. Sinds tien jaar woont zij in Nederland waar zij zich met succes inzet voor een Nederlandse NGO-coalitie die zich richt op de verduurzaming van koffie-, cacao- en theeketens. Op dit moment is zij bezig met het vinden van een oplossing voor de ‘hidden hunger’ in de waardeketen ‘samen de industrie’.

Frans Werter
Penningmeester

“Een rode draad in mijn leven is om naast mensen te staan die het niet gemakkelijk in het leven hebben.”

Frans Werter is zowel in Nederland als in het buitenland betrokken bij projecten waar veel verschillende stakeholders met elkaar samenwerken.

In Utrecht werkt hij aan het ontwikkelen van een integrale omgevingsvisie voor de binnenstad. In Pakistan was hij intensief betrokken bij de versterking van locaal bestuur en participatie. ‘Een rode draad in mijn leven is om naast mensen te staan die het niet gemakkelijk in het leven hebben. Ik vind de autonomie van en respect voor mensen belangrijk. Iedereen moet zelfstandig over zijn eigen leven kunnen beschikken en op eigen wijze kunnen bijdragen. Daarbij is het altijd van belang met de ander rekening te houden. Ik draag graag bij aan het creëren van de randvoorwaarden waaronder mensen dat kunnen en met elkaar in dialoog gaan.’

Suus Theuws
Bestuurslid

“Het is mijn passie om mensen met een achterstand in de maatschappij liefdevol en effectief te ondersteunen, zodat ze komen tot hun potentieel.”

Suus Theuws is bijna 25 jaar werkzaam als behandelaar en manager in de GGZ en heeft daarnaast altijd oog gehad voor mensen die niet volledig meekunnen in de vaart van de maatschappij.

Ze richtte de stichting ‘Driving Nurses’ op, die zich richt op het verbeteren van de gezondheid van moeders en kinderen in Oost Afrika. Verder is ze voorzitter van ‘De 40 van Breda’: een hardloop evenement bedoeld om fondsen te werven voor een betere toekomst voor kinderen in Nederland en Afrika. Momenteel werkt zij samen met de overheid en lokale partners aan de verbetering van GGZ in Tanzania. ‘Het is mijn passie om mensen met een achterstand in de maatschappij liefdevol en effectief te ondersteunen, zodat ze komen tot hun potentieel.’

Publicatieplicht ANBI

Download folder Zorg van de Zaak Foundation