Foundation is onderdeel van

Project in Bolivia

Casa de l’Alegria

Over het project

Vaak krijgen kinderen in Cochabamba, Bolivia door grote armoede al op jonge leeftijd te maken met agressie, verwaarlozing en geweld. Opvoeding ontbreekt grotendeels en de kinderen missen de sociaal-emotionele vaardigheden om met de barre omstandigheden om te gaan en een succesvol leven op te bouwen.

Stichting Casa de la Alegría helpt kinderen en jongeren bij het opbouwen van sociaal-emotionele vaardigheden door middel van workshops in theater, kunst, dans en muziek. Er wordt tijdens de workshops en activiteiten een een veilige, ontspannen omgeving geboden waar de jeugd even echt kind kan zijn en vaardigheden kan leren om een betere toekomst op te bouwen. Overkoepelende thema’s in de workshops zijn agressie, traumaverwerking, assertiviteits- en weerbaarheidstrainingen en seksuele voorlichting. Ook richt stichting Casa d’algeria zich op het ontdekken en ontwikkelen van de talenten die de kinderen kunnen gebruiken bij het opbouwen van een goede toekomst. Van cruciaal belang hierbij is dat kinderen leren om trots op zichzelf te en op wat ze bereiken te zijn.

Het bestuur van Casa d’algeria is ervan overtuigd dat ontwikkelingshulp moet komen vanuit, en in samenwerking met, de lokale bevolking en daarom gaan zij vaak het gesprek aan met de bevolking van Cochabamba. Daarnaast werken er uitsluitend lokale docenten die dicht bij de jongeren staan. Belangrijk is dat kinderen vaardigheden leren die zij de rest van hun leven kunnen gebruiken, zonder op lange termijn afhankelijk te blijven van hulp.

Casa d’ Alegria werkt veel samen met andere, veelal lokale, projecten die kinderen en jongeren basishulp zoals onderdak en scholing bieden. Als aanvulling op de basisbehoeftes die de lokale projecten kunnen verschaffen, biedt Casa d’ Alegria expertise in sociaal-emotionele hulpverlening. Door deze samenwerking wordt de jongeren een beter, completer hulppakket aangeboden waarmee ze meer kansen krijgen om echt iets van hun leven te maken.

www.casadelaalegria.nl

Jongeren die leven in armoede krijgen leren sociaal-emotionele vaardigheden en krijgen meer kansen om een toekomst te kunnen opbouwen
Walter
Docent bij Casa d' Alegria

“Samen een zaadje planten voor de toekomst, zodat de kinderen de juiste beslissingen in hun leven zullen maken”