Foundation is onderdeel van

Project in Nederland

De Buurtcamping

Over het project

De Buurtcamping is een stichting die samen met ondernemers en organisaties tijdelijke campings organiseert. In de zomervakantie toveren buurtbewoners 40 tot 50 parken door het hele land een weekend lang om tot campings, bewoond door alle mensen die de buurt rijk is.

De Buurtcamping zet zich in voor

  • Sociale cohesie: er wordt voor gezorgd dat mensen in een bepaalde buurt elkaar leren kennen. Mensen stappen uit hun vaste sociale ‘bubbel’ en er ontstaan nieuwe vriendschappen.
  • Een vakantie voor iedereen. Een derde van de kampeerplekken is er voor vrijwilligers, een derde voor betalende gasten en een derde voor minima. Juist deze laatste groep heeft het meeste behoefte aan het opbouwen van nieuwe contacten en het versterken van zelfvertrouwen.
  • Het activeren van mensen. Campings worden van te voren voorbereid door vrijwilligers. Na afloop van een camping blijkt 20 procent van de kampeerders zich daadwerkelijk actiever voor de buurt gaat inzetten.

Zorg van de Zaak Foundation draagt de buurtcamping een warm hart toe. Voor mensen die van een beperkt inkomen leven geeft een vakantie om de hoek ontspanning en zelfvertrouwen. Vrijwilligerswerk is ook een logische stap in de richting van de arbeidsmarkt. We willen stichting de Buurtcamping helpen weer veel mensen te kunnen ontvangen. Dat doen we onder andere via financiële steun om de juiste Corona beschermingsmaatregelen te kunnen treffen.

“”