Foundation is onderdeel van

Project in Zuid-Afrika

Earthrise Trust Rustlers Valley Farm

Over het project

Nadat drie invloedrijke heren een door brand verwoeste boerderij hadden gekocht in de Naledi Village, gelegen in Rustlers Valley te Zuid-Afrika, besloten de nieuwe eigenaren om de boerderij opnieuw op te bouwen met inzet van de lokale bevolking. Voor de werkzaamheden ontvingen de locals het minimumloon, een hoger bedrag dan het loon dat ze voorheen kregen. Hierdoor verbeterde de lokale economie. Sinds de komst van de nieuwe eigenaren bewerken inwoners van het dorp de bijbehorende landerijen, waarbij de opbrengsten volledig aan hen toekomen.

In samenwerking met de eigenaren van de boerderij heeft de Zorg van de Zaak Foundation het project uitgebreid.

Doel van het project

 • Stimulatie van zelfstandig ondernemen.
 • Stimulatie van de arbeidsparticipatie.
 • Voorbeeldfunctie voor de omringende dorpen.
 • Tenminste één persoon per gezin die inkomsten uit arbeid genereert.

De landbouwploeg bestaat uit 15 personen, waarvan minimaal 50 procent vrouw. Het land is bewerkt en er is een irrigatiesysteem aangelegd. Ook beschikt men over een landbewerkingsmachine die verhuurd kan worden aan naburige gemeenschappen. Tot nu toe zijn de dorpsbewoners zeer betrokken en zijn er vele toekomstplannen.

Plannen voor het dorp

 • Elke bewoner betaalt bij een sterfgeval 10 Rand, zodat er een waardige begrafenis kan plaatsvinden.
 • Elektriciteit aanleggen.
 • Een kleine kliniek oprichten.
 • Iedereen moet zijn eigen afval opruimen, zodat het dorp schoon wordt en blijft.

Toekomstplannen werk

 • Eiproductie/kippenfarm.
 • Bakkerij.
 • Handwerk: mandjes/decoratie e.d. vlechten.
 • Crèche.
 • Mountainbike project.
 • Recycling bouwmaterialen en ijzer.
 • Cultural performance groepen.
Verbetering van de lokale economie in Zuid-Afrika door stimulatie van zelfstandig ondernemen en arbeidsparticipatie.
Gino Govender
Bestuurslid Earthrise Foundation

“Getransformeerde mensen zorgen voor getransformeerde gemeenschappen.”

Het is heel hard werken om levens te veranderen, ook je eigen leven, om een meer humane wereld te creëren. Tegelijkertijd is het zeer de moeite waard en vervullend. Getransformeerde mensen zorgen voor getransformeerde gemeenschappen.

De samenwerking met de Zorg van de Zaak Foundation heeft ons geholpen om achter de voorhoede in de gemeenschap te staan om hun dromen te verwezenlijken – hun dromen rond maatschappelijk nuttige arbeid; rond goederen te produceren en diensten te leveren die voldoen aan de reële behoeften van de mensen en de gemeenschap.

We kijken ernaar uit de unieke relatie die we met de ZvdZ foundation hebben, verder uit te breiden en te verdiepen zodat we samen aan een duurzame en humane wereld kunnen werken met bloeiende rurale gemeenschappen.