Foundation is onderdeel van

Project in Spanje

La Casa y Fábrica de Luz

Over het project

Zoals vele andere rurale gebieden in Europa en wereldwijd, is er in Sierra Norte de Sevilla een continue uitstroom van de populatie. Landbouw wordt in toenemende mate geïndustrialiseerd en gecentraliseerd, waardoor bedrijven en publieke organisaties zich meer en meer in de steden vestigen. Dit heeft als gevolg dat de mogelijkheden op het platteland verminderen en de werkeloosheid hoog is. Rurale dorpen lijden eronder dat jongeren met talent en ambitie naar de steden of het buitenland vertrekken waardoor er geen intellect en ondernemerschap meer overblijft in de dorpen. Er is een vicieuze cirkel ontstaan waarbij kleine steden en dorpen leegstromen en lokale winkels en diensten verdwijnen en daarmee verdwijnt ook de sociale cohesie.

La Casa y Fábrica de Luz is een project dat het doel heeft om een lokale economie in zuid Spanje te regenereren. Door de renovatie en herinbedrijfstelling van een belangrijke lokale culturele erfgoedsite (El Martinete) en de on-site ontwikkeling van vijf geïntegreerde activiteiten, zal La Casa y Fábrica de Luz mogelijkheden ontwikkelen voor de lokale en regionale gemeenschap om te werken, te leren, en deel te nemen aan de oprichting van een bloeiend centrum dat zich toelegt op regeneratief en duurzaam leven.

La Casa y Fábrica de Luz richt zich specifiek op lokale jonge gezinnen die de levensader vormen van de Spaanse plattelandseconomie. Deze gezinnen bevinden zich momenteel in moeilijke tijden door langdurige werkloosheid en weinig inkomenssteun.

Het project van La Casa y Fábrica de Luz heeft een bottom-up, geïntegreerde en inclusieve benadering van ontwikkeling. Het is opgericht door een ondernemend paar dat een systemische visie voor een gezonde, regeneratieve economie, aangedreven door zorg voor mensen en het ecosysteem heeft. In de afgelopen drie jaar heeft het project belangrijke politieke steun gekregen in lokale, Andalusische en nationale instellingen. Bovendien hebben inwoners van het lokale dorp San Nicolas del Puerto, evenals gezinnen die daarbuiten of in het oude Fábrica woonden, het project enthousiast omarmd. Ze hopen mee te werken aan het herstel van hun sociale en culturele erfgoed en transformeren de vervallen plaats in een sociaal actieve, sterke en mooie plek, met zinvol werk, kennis en een voorbeeld en inspiratie voor de herontwikkeling van het platteland van Spanje.

La Casa y Fábricia de Luz Brochure

La Casa y Fábricia de Luz Facebook 

 

Wederopbouw van de lokale economie bij la Casa y Fábricia de Luz in Zuid-Spanje.
José Garcia
Director of Integral Public Land Management in the Andalucian Ministry for Environment and Spacial Planning

“The successful development of La Casa y Fábrica de Luz can be a wonderful example of revitalising natural and cultural heritage; a new form of public-private cooperation, oriented at building shared value.”