Foundation is onderdeel van

Project in Nederland

LifeGoals

Over het project

Sinds begin 2017 steunt de Zorg van de Zaak Foundation de stichting LifeGoals door middel van cofinanciering.

LifeGoals is een stichting die mensen die om een of andere reden zijn vastgelopen in het leven nieuwe kansen en inspiratie biedt door middel van sport. Kwetsbare mensen zoals dak- en thuislozen, vluchtelingen, verslaafden, zwerfjongeren, tienermoeders, ex-gedetineerden of verwarde personen die in opvang zitten leren weer meer grip op hun leven te krijgen door deel te nemen aan sportactiviteiten. Door middel van sportprogramma’s op maat leren deelnemers zelfvertrouwen op te bouwen, samen te werken, zich persoonlijk te ontwikkelen en weer deel te nemen aan de maatschappij. Samen wordt er gebouwd aan een nieuwe toekomst.

Door te werken met lokale stichtingen die geleid worden door getrainde LifeGoals coördinatoren kunnen er sportprogramma’s op maat verzorgd worden.

Naast coördinatoren worden lokaal ook maatschappelijke sportcoaches ingezet die anderen door middel van sport willen inspireren en anderen zich laten ontwikkelen. Zij zijn verantwoordelijk voor het opzetten en uitvoeren van sporttrainingen voor de deelnemers.

Doel van het Project

Voor deelnemers die onderaan de maatschappij hangen door middel van sportprogramma’s het volgende te bieden:

  • Nieuwe kansen creëren en een toekomst opbouwen
  • Leren samenwerken
  • Inspireren
  • Een gevoel geven weer ergens bij te horen

Met de steun van de Zorg van de Zaak foundation heeft LifeGoals lokale stichtingen in verschillende gemeentes kunnen opzetten.

www.stichtinglifegoals.nl

Door middel van sport en spel wordt er samen gebouwd aan een nieuwe toekomst.
Ishan Kol
LifeGoals Deelnemer

“Door LifeGoals heb ik weer plezier en ik kan zien dat anderen ook weer leren het beste uit het leven te halen.”