Foundation is onderdeel van

Project in Nederland

MIST – en elkaar te zien

Over het project

“MIST – en elkaar te zien” is een project om sociale acceptatie van verslaving(zorg) in Brabant te vergroten. Scholieren, werknemers en zorgverleners worden hierbij actief betrokken. Dit project is een samenwerking van theatercollectief Coup Cura en verslavingsinstantie Novadic-Kentron.

Sociale acceptatie voor de verslavingszorg is een grote uitdaging door de naïviteit die er omheen hangt. Kunst kan een goede verbinder zijn tussen de verslavingszorg en de maatschappij. Door middel van dit project wordt het thema verslaving op een positieve manier aan de orde te gebracht. Waar kunst, zorg en welzijn samenkomen, bevindt zich het werkgebied van collectief Coup Cura. Door middel van theater geven zij complexe onderwerpen een podium, om zo verandering en impact te weeg te brengen. In workshops, projecten en producties brengen zij betrokken instanties, hulpverleners en hulpbehoevenden bij elkaar.

Samen met verslavingszorginstantie Novadic-Kentron (NK) heeft Coup Cura het project “MIST – en elkaar te zien” opgezet met als doel de bewustwording over de verslavingsproblematiek in Brabant te vergroten. “MIST – en elkaar te zien” relateert aan de figuurlijke mist die tussen mensen kan hangen. Soms zien we elkaar niet helemaal goed en vullen we een hoop in zonder écht te kijken. Daarnaast symboliseert mist de beneveling die verslaving veroorzaakt, en hoe dit samen resulteert in een verbinding met anderen die mensen met een verslaving vaak missen. Juist daarom is de verbinding van de verslavingsproblematiek met de maatschappij essentieel, zodat mensen weer houvast bij elkaar kunnen zoeken.

Op 3 middelbare scholen, 3 mbo-opleidingen en 4 bedrijven in Brabant wordt gewerkt aan het thema verslaving door middel van creatieve workshops. Tijdens deze workshops worden 20 scholieren per school en 20 werknemers per bedrijf gekoppeld aan (ex-)cliënten van Novadic-Kentron. Tijdens deze workshops verdiepen de deelnemers zich in elkaars belevingswereld en ontdekken de deelnemers elkaars overeenkomsten, terwijl hun levens heel anders zijn. Van een deel van deze koppels zullen mini-documentaires worden gemaakt, waar de kijker zich even bevindt ‘in de schoenen van een ander’. Kwetsbare verhalen zullen hierin worden gehoord en gezien. Met al deze ervaringen en verhalen schrijft en repeteert theatercollectief Coup Cura een voorstelling die, naast binnen Novadic-Kentron, in de Brabantse theaters zal spelen.

Door middel van deze workshops, documentaires en theatervoorstellingen bereikt dit project een breed publiek van in totaal meer dan 5000 scholieren, werknemers, zorgverleners en publiek van de theatervoorstelling binnen en buiten Novadic-Kentron. Met de financiële steun van Stichting Zorg van de Zaak krijgt zo de maatschappelijke acceptatie van het thema verslaving een grote stap in de goede richting.

“”