Foundation is onderdeel van

Project in Peru

Paz Holandesa

Over het project

In Peru zijn structurele investeringen van de overheid in publieke gezondheidszorg achter gebleven. In Latijns Amerika ligt de gemiddelde investering op 3,5% van het BNP. In Peru schommelt dit rond 1,6%. Positief is dat er directe gezondheidszorg wordt aangeboden aan de allerarmste bevolkingsgroepen. Maar sommige operaties zijn hier niet bij inbegrepen. Paz Holandesa neemt een deel van de directe zorg over. Een voorbeeld zijn operaties voor kinderen met aangeboren afwijkingen.

Wij steunen het werk van Paz Holandesa omdat
• Er met de inzet van mobiele klinieken ter plekke een groot verschil gemaakt kan worden voor (economisch en sociaal) achtergestelde kinderen.
• Er een ziekenhuis is opgericht dat op termijn zelfstandig zal kunnen functioneren
• Het werk zoveel mogelijk wordt uitgevoerd door locale medewerkers. Zo wordt de werkgelegenheid in Peru direct ondersteund.

Hoofdactiviteiten van Paz Holandesa

• Schizis operaties (hazenlipcorrecties/sluiten van open gehemeltes), brandwondencorrecties en urologische operaties. Hierbij hoort ook nazorg, zoals spraaklessen, psychologische ondersteuning en revalidatie.
• Management van het ‘Tony Molleapaza Rojas’ kinderziekenhuis in Arequipa.
• Het trainen en informeren van alle mensen die bij de behandeling zijn betrokken: van de ouders en verpleegkundigen tot de medici. Bijvoorbeeld trainingen in verpleegkunde, operatietechnieken, brandwondenverzorging, incontinentiebeheersing.
• Doneren van medische pakketten aan lokale ziekenhuizen. Organiseren van mobiele klinieken om in de regio medische hulp te kunnen verlenen.
• Oprichten van patiëntenverenigingen.

“”