Foundation is onderdeel van

Project in Nederland

Stichting Werken op Maat (SWOM)

Over het project

De Stichting Werken op Maat (SWOM) wil ýoung Professionals met een arbeidsbeperking een kans geven op de arbeidsmarkt. SWOM is opgericht in 2012 en werkt inmiddels samen met 75 organisaties die de maatschappelijke waarde onderschrijven.

Nederland kent een grote groep hoogopgeleide jongeren met een arbeidsbeperking. Het gaat om tenminste 44.000 jongeren. Zij hebben als gevolg van een chronische ziekte, een verstandelijke en/of motorische beperking een afstand tot de arbeidsmarkt. Ze weten vaak met veel worstelingen een studie te voltooien.

Het is voor deze doelgroep een uitdaging om een baan te vinden of te behouden. Veel jongeren dreigen al tijdens of na hun studie in een sociaal isolement terecht te komen.

De Foundation geeft financiële steun aan het buddy project van SWOM. Jongeren die een baan hebben gevonden delen hun ervaringen met leeftijdsgenoten die nog door SWOM worden begeleid. Ze krijgen onder andere training in de principes van coaching en het geven en ontvangen van feedback.

 

 

 

De Foundation financiert de trainingen en de bijeenkomsten die voor de jongeren worden georganiseerd. Er wordt in relatief kleine groepen gewerkt om ervoor te zorgen dat er voor iedereen voldoende persoonlijke aandacht is.

We gaan aan de slag met drie trainingen:

  1. Aan de slag als buddy!
  2. Hoe vertel je jouw verhaal?
  3. Hoe breng je een ander in beweging?

De jongeren die deze begeleiding geven zijn geen professionals en hebben soms zelf een kwetsbare achtergrond. De training moet ervoor zorgen dat gesprekken succesvol zijn en de buddy helpen om het eigen welzijn in de gaten te houden.

https://www.studerenenwerkenopmaat.org/

“”