Foundation is onderdeel van

Project in Burundi

Toekomst Zaaiers

Over het project

Burundi is een van de armste landen ter wereld. Het Afrikaanse land herstelt nog steeds van een jarenlange burgeroorlog en staat voor een grote uitdaging: de landbouwsector onder handen nemen. Dit is noodzakelijk om de voedselzekerheid te vergroten en armoedebestrijding aan te pakken.

Landbouw is erg belangrijk in Burundi, zowel voor de voorziening van voedsel voor de bevolking (die voor 90% afhangt van de landbouw), als voor de export. De meeste Burundezen zijn arm, onder andere omdat de landbouw te weinig productie oplevert, te weinig inkomsten voor de landbouwers genereert en er weinig andere economische activiteiten op het platteland zijn.

Stichting De Toekomst Zaaiers is een jonge organisatie van enthousiastelingen die durven te dromen van een betere wereld, maar het daar niet bij laten. Zij geloven sterk in solidariteit van mensen en in de wilskracht om de problematiek van armoede en vrede aan te pakken. Daarom wil stichting de Toekomst Zaaiers gunstige voorwaarden creëren voor de ontwikkeling van kansarme jonge mensen van goede wil en hen de kans bieden om te handelen op individueel, professioneel , sociaal – maatschappelijk niveau. Zij geloven dat jongeren op die manier een positieve impact zullen hebben op de samenleving en zo kunnen helpen om deze eerlijker te maken.

De Zorg van de Zaak foundation draagt bij aan twee projecten van stichting de Toekomst Zaaiers.

Het eerste project betreft voedsel en inkomsten ten behoeve van kansarme gezinnen in Burundi. Stichting De Toekomst Zaaiers legt, samen met lokale partnerorganisatie ASODEV Reragakura, de focus op genoeg voedsel, een waardig inkomen en een sterk sociaal netwerk. Er wordt met dit project ingezet op betere landbouwproductie en verhoging van inkomsten van de lokale bevolking. Concreet betekent dit inzetten op landbouwtraining, tewerkstelling (leer-werktraject) en beschikbaarheid van landbouwproducten; drie cruciale instrumenten om het inkomen van mensen te verhogen en de voedselonzekerheid aan te pakken. Daarnaast fungeert dit project als een kenniscentrum op het gebied van landbouw, gezondheid en gezinsplanning. In de eerste projectfase worden 280 arme (agrarische) gezinnen in de regio Bururi ondersteund met een startkapitaal in de vorm van kleine vee (geiten en kippen) en/of goed zaaimateriaal. De tweede fase is het verder verdelen van geiten en kippen onder arme gezinnen in andere regio’s in Burundi.

Het tweede project waaraan de Zorg van de Zaak foundation bijdraagt is een mobiele school voor gezondheidszorg, handel – en vakopleiding in Burundi. Door beroepstrainingen te geven, ondernemerschap stimuleren en stage – en arbeidsplaatsen aan te bieden aan kansarme jonge mensen en vrouwen in Burundi, wil stichting de Toekomst Zaaiers jongeren kansen bieden zich te ontplooien tot vaklieden, startende ondernemers . Op korte termijn zal dit leiden tot de toename van het aantal vaklui, ondernemers en arbeidsplaatsen in Burundi.

www.detoekomstzaaiers.com

Gunstige voorwaarden creëren voor de ontwikkeling van kansarme jongeren en hen de kans bieden om te handelen op individueel, professioneel en sociaal - maatschappelijk niveau
Chantal
Boerin en alleenstaande moeder

“Met de steun van de Toekomst Zaaiers kan ik niet alleen op eigen benen staan, maar ook een betere toekomt geven aan mijn 2 kinderen”

Zonder de steun van de Toekomst Zaaiers en haar partners zou ik nog steeds in grote onzekerheid leven. Dankzij dit project hoop ik op betere voedselproductie en inkomsten. Daarmee kan ik niet alleen op eigen benen staan, maar ook een betere toekomt geven aan mijn 2 kinderen.