Foundation is onderdeel van

Project in Nederland

SamSam Uitvaartcoaching

Over het project

SamSam is een stichting die zich inzet voor mensen die een uitvaart moeten regelen maar daar eigenlijk geen geld voor hebben. De organisatie zet zich ook in voor nabestaanden die bij het administratief afwikkelen van een overlijden in de schulden dreigen te raken. Het doel is om (nog meer) schulden te voorkomen. Middel daartoe is het werven en trainen van uitvaartcoaches die op vrijwillige basis voorlichting geven aan families in nood. De coaches geven inzicht in de regelgeving, waarschuwen voor de valkuilen en informeren over de mogelijke routes.

Zorg van de Zaak Foundation geeft financiële steun aan SamSam omdat we zoveel mogelijk willen voorkomen dat mensen schulden opbouwen. Een schuldenlast is een drempel die mensen direct belemmert in hun vrijheid; ook in hun vrijheid om zich te ontwikkelen en te werken.

De stichting wil haar doel onder meer  bereiken door:

  • De opzet van een platform van betrokken organisaties;
  • Het werven en trainen van uitvaartcoaches die op vrijwillige basis nabestaandenden de weg kunnen wijzen;
  • Het geven van informatie aan de doelgroep, alsmede aan de intermediairs van de doelgroep;
  • Het organiseren van voorlichtingsactiviteiten in de breedste zin van het woord.

Rondom Samsam bevindt zich een netwerk van organisaties, zoals de kerken, thuiszorg en welzijnsorganisaties. In 2019 kwamen ruim 80 meldingen binnen van families in nood en kwam Samsam in actie. Ook werden 10 uitvaarten verzorgd, waarbij uitvaartcoaches op vrijwillige basis een uitvaartdienst verrichtten om kosten te besparen.

De uitvaartcoaches van SamSam zijn ervaringsdeskundigen. Ze zijn deskundig zowel in hoe je met een minimum inkomen rond moet komen, als wat te doen als je met het overlijden van een geliefde wordt geconfronteerd. Op dit moment zijn er coaches uit de zorg, maatschappelijk werk, wel of niet werkend of met pensioen. Zij kunnen nabestaanden bij de organisatie van een uitvaart ondersteunen en/of kunnen na een melding uit het netwerk van organisaties informatie geven bij de afwikkeling van het overlijden.

“”

Armoede is “van de wieg tot het graf”. Er zijn levensgebeurtenissen waar je niet voor kunt reserveren omdat je in armoede leeft. Misvatting is te denken dat hoe ouder je wordt, hoe meer je hebt kunnen sparen of hoe hoger het uit te keren bedrag van een polis is. 70% van de bevolking in Nederland is verzekerd voor de kosten van een uitvaart, maar 80% daarvan is onderverzekerd. 30% is niet verzekerd.