Foundation is onderdeel van

Actueel
Stichting Hellabeem in Sri Lanka
Nieuws
5 december 2015

Stichting Hellabeem in Sri Lanka

Stichting Hellabeem is een vrijwilligersorganisatie die fondsen werft voor Hellabeem, een intern opleidings- en revalidatiecentrum in Sri Lanka voor kansarme jongeren die fysiek gehandicapt zijn.

Hellabeem maakt zich sterk voor deze extra kwetsbare groep, door hen een eerlijke kans te bieden op een zelfstan¬dige en volwaardige deelname aan de maatschappij. De jongeren verblijven een aantal jaren op de campus en wor¬den voorbereid op een zelfstandig bestaan. Op verzoek van het bestuur van de Zorg van de Zaak Foundation wordt vijfentwintig procent van de donatie besteedt aan meisjes.

De bijdrage van de Zorg van de Zaak Foundation wordt besteed aan de uitvoeringskosten voor beroepsonderwijs voor kwetsbare jongeren met een fysieke handicap (waarvan 25% meisjes), zoals lerarensalarissen, onderwijsmateri¬aal (computers) en de inrichting van werkplaatsen voor diverse beroepsrichtingen. Voor elke jongeren wordt gezocht naar een beroep dat past bij de individuele mogelijkheden. Na afronding van de beroepsopleiding zijn de jongeren in staat te werken als zelfstandige of in loondienst. Hierdoor zijn zij zelfstandig en zelfredzaam.