Foundation is onderdeel van

Actueel
Virale infecties met succes bestreden op de theeplantages in Noordoost India
Nieuws
7 februari 2022

Virale infecties met succes bestreden op de theeplantages in Noordoost India

APPL Foundation

APPL Foundation is een maatschappelijke organisatie die zich op veel verschillende manieren inzet voor het welzijn van mensen die op en rondom theeplantages wonen in Assam (Noordoost India). De organisatie is opgericht door het theebedrijf APPL (Amalgamated Plantation Private Limited).

We hebben de samenwerking met APPL Foundation uitgebreid en in 2021 is op 6 theeplantages in Assam (Noordoost India) gewerkt aan het bestrijden van huidinfecties. In de moessontijd is de luchtvochtigheid zo hoog dat kleding nauwelijks droogt. Mensen werken te lang in vochtige (onder) kleding, met als gevolg dat huidinfecties snel ontstaan. Uit onderzoek is gebleken dat gemiddeld 20% van de mensen die op een theeplantages wonen te maken heeft met deze infecties.

Voorlichtingsbijeenkomsten en behandelingen hebben ertoe geleid dat op 5 van de 6 plantages het aantal infecties sterk daalde. Een deel van het succes was dat er veel aandacht is besteed aan persoonlijk contact. Mensen zijn thuis bezocht en waar nodig meteen behandeld en er zijn workshops gehouden. Sommige mensen hadden de neiging een infectie te verbergen, maar door de bijeenkomsten is het onderwerp nog verder uit de taboesfeer verdwenen. Ook is het gebruik van zelfgemaakte middelen teruggedrongen en kon door professionele medische hulp een infectie vaker in korte tijd aanzienlijk worden verminderd.

Op 6 theeplantages is in totaal met ruim 7300 mensen contact geweest: dat is ruim 31 procent van de totale bevolking. Op sommige plantages zijn goede resultaten geboekt. Zo werd in de ‘Nahorkutia’ plantage het aantal geïnfecteerde personen teruggebracht van 128 naar 8. Hier werd extra onderkleding uitgedeeld en was de oproep om kleding vaker te wassen een succes. Op de ‘Chota Tingrai’ plantage vielen de resultaten tegen. Het aantal infecties steeg zelfs en vermoed wordt dat dat mede is veroorzaakt door een relatief grote instroom van arbeiders die tijdelijk op de plantage wonen en werken. Een andere factor is dat de covid pandemie ervoor zorgde dat voorlichtingsbijeenkomsten niet konden doorgaan. Mensen ontvingen wel medicijnen en wasmiddel maar door het uitblijven van voorlichting bleef het gewenste effect uit. Bij sommige mensen bleken medicijnen ook de verkeerde effecten te hebben.

Het werk van APPL Foundation heeft ervoor gezorgd dat veel mensen op de plantages zich veel bewuster zijn geworden van de negatieve effecten van virale infecties op hun gezondheid. Taboes zijn doorbroken en professionele medische hulp is in plaats gekomen van zelf bedachte behandelingen. Voorlichtingsbijeenkomsten bleken in de meeste gevallen een groot succes. Niet alleen zorgden ze voor betere hygiëne en een daling van de infecties, ze konden ook worden ingezet om verspreiding van het covid virus zoveel mogelijk tegen te gaan. Het mes sneed hier aan twee kanten.